Zespół Śpiewaczy BUDZIWOJCE zdobył II miejsce w XVIII GALICYJSKICH KONFRONTACJACH KAPEL LUDOWYCH I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH w Dębicy. Jest to cykliczna impreza folklorystyczna mająca na celu prezentację i pielęgnację tradycji ludowej pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Jak co roku, wzięły w niej udział zespoły śpiewacze i kapele ludowe działające na terenie Podkarpacia.